27ام اردیبهشت 1397

ماه مهمانی خدا

139 کلمات   موضوعات: اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

دوباره ماهی رسید که مبارک است، ماه مهمانی خدا، شوخی نیست، مهمان خداییم،میزبانی داریم رئوف، قادر، رحیم، رحمان، کمال مطلق، صاحب هرآنچه خوبیست، منزه از هرآنچه بدیست، همیشه روزی خور خوان اوییم ولی این ماه ویژه مهمانیم، دعوتیم به مجلسی که یوسف زهرا مهمان ویژه آنجاست، با چه آبرویی وارد شویم جز اینکه نظرمان به لطف صاحبخانه باشد که فرموده همه بیایند، ماه غفران و رحمت و بخشایش، رفتن به مهمانی آداب دارد ولی این مهمانی همه را برهم زده است، فقط باید چشم به صاحبخانه داشت و او را دید یعنی حق را باید دید و بیشتر از همیشه گوش به فرمانش بود که این ماه روز و شبش نور است و نفس هم که بکشی با مهربانی نگاهت میکنند، با هر لباس و ظاهری پذیرفته ای بشرط اینکه فقط بخاطر رضایت صاحبخانه بیایی

توسط خديجه كاظمي خشويي   , در 07:45:00 ب.ظ


فرم در حال بارگذاری ...